Lettergrootte:
  • A  A  A  

Advies Sport en bewegen

Het college van B&W heeft de Seniorenraad gevraagd een advies uit te brengen over de concept-beleidsnota Sport en Bewegen 2017-2020 ‘De tweede helft’.

De Seniorenraad heeft het college in een brief van 1 mei haar bevindingen over de nota meegedeeld.

Documenten

  • Download 7791178_ReactieSRopSportenbewegen2017.04.24.pdf

Download alles