Lettergrootte:
  • A  A  A  

2019 Advies Wijkaccommodaties

De Seniorenraad heeft op 7 oktober 2019 het college van B&W een gevraagd advies gestuurd over de conceptnotitie Ruimte voor Ontmoeting, beleidskader voor het stimuleren, faciliteren en accommoderen van bewonersinitiatieven. Deze notitie heeft betrekking op het beter gebruik maken van de wijkaccommodaties.

Documenten

  • Download 20191007-Advies-inzake-Notitie-Ruimte-voor-Ontmoeting.pdf
  • Download 20191007-Reactie-BW-op-Advies-inzake-Notitie-Ruimte-voor-Ontmoeting.pdf

Download alles

2017 Advies Dagbesteding Ouderen Nijmegen

De adviescommissie heeft het college van B&W een ongevraagd advies gestuurd over de dagbesteding voor ouderen. Een van de adviezen is het reserveren van gelden voor uitbreiding en/of innovaties binnen de dagbesteding.
De reactie van het college is bijgevoegd.