Lettergrootte:
  • A  A  A  

Over ons

Wie zijn wij en wat doen wij?

Wij zijn een adviescommissie en geven advies aan het college van burgemeester en wethouders. Dat kunnen we alleen maar doen wanneer we goede contacten onderhouden met ouderenbonden, bewonersorganisaties, gemeentelijke diensten en instellingen die voor ouderen van belang kunnen zijn en natuurlijk ouderen zelf.

Wij worden al vroeg betrokken om mee te denken bij het ontwikkelen van gemeentelijk beleid. Dat doen we in gesprekken met ambtenaren en bestuurders, maar ook schriftelijk. Zó zetten wij onze kennis en ervaring in.

Aan de instelling, taak en werkwijze van de Seniorenraad ligt de Regeling Seniorenraad ten grondslag.

Wat streven wij na?

Wij willen dat iedere Nijmegenaar zo goed mogelijk kan meedoen aan het samen leven. Daarbij hebben wij vooral oog voor de belangen van ouderen.

Wanneer adviseren wij het college?

We gaan het liefst zo snel mogelijk met ambtenaren en de wethouder(s) in gesprek wanneer er nieuw beleid gemaakt moet worden. Dat is het beste. Zij kunnen dan gebruik maken van onze deskundige opvatting en ervaring vóórdat het college een besluit neemt.

Het college vraagt zes weken vooraf schriftelijk advies over alle beleidsvoorstellen aan de gemeenteraad over door het college te nemen besluiten.

Wat gebeurt er met het advies?

Omdat we zo vroeg mogelijk in gesprek gaan met de beleidsambtenaren hebben we gelegenheid onze standpunten zo goed mogelijk te bespreken. We overleggen bovendien tweemaal per jaar met de wethouder. Veel van onze adviezen worden opgevolgd en daar zijn we blij mee. Maar het komt ook voor dat het college een advies niet overneemt. Het college geeft dan met redenen omkleed aan waarom ze hier van afwijkt.

Samenstelling commissie

Onze Seniorenraad bestaat uit maximaal negen leden en een onafhankelijke voorzitter. Zowel de leden als de voorzitter zijn (ervarings)deskundig op vele terreinen en worden benoemd voor maximaal twee termijnen van drie jaar.

Wat kan volgens u beter?

We kunnen ons voorstellen dat u na het bezoeken van de site een vraag en/of opmerking heeft. Die horen we graag! U kunt het beste met ons in contact komen door een e-mail te sturen naar seniorenraad@nijmegen.nl. Wij nemen dan contact met u op.

Contact
seniorenraad@nijmegen.nl
024 – 329 90 12
Postbus 9105, 6500 HG Nijmegen
t.a.v. F.M. Eliëns, secretaris M010