Advies Seniorenraad conceptvisie 'Samen werken, samen sterk'

In dit stuk geeft de Seniorenraad advies over een ambitiedocument hoe de gemeente een sterke en succesvolle sociale basis kan maken. Zij adviseren onder andere een betere samenwerking met betrokken organisaties en partijen om de sociale basis en de sociale kwaliteit steeds verder te verbeteren. En adviseren inwoners bij de uitvoering van de stadsdeelprogrammering een beslissende rol te geven. Lees het complete advies in de bijlage.

Advies conceptvisie 'Samen werken, samen sterk'
Reactie van het college