Over ons

Adviescommissie Seniorenraad

De Seniorenraad bestaat uit (ervarings)experts die het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen adviseren. Wij adviseren om een beleid te maken dat ervoor zorgt dat ouderen zo lang mogelijk mee kunnen doen in de samenleving. We hebben een visie gemaakt over ouderen en ouderdom. Op basis van deze visie maken wij onze adviezen.  

Over welke onderwerpen adviseren wij?

De leden hebben elk een onderwerp waarin zij gespecialiseerd zijn. De onderwerpen zijn:

  • Welzijn
  • Zorg
  • Armoedebestrijding en inkomen
  • Openbare ruimte
  • Wonen
  • Mobiliteit

Wanneer en hoe vergaderen wij?

De Seniorenraad vergadert - behalve juli en augustus - iedere maand en bespreekt dan het beleid dat de gemeente wil maken. Ook nodigen we geregeld gasten uit. Bijvoorbeeld beleidsambtenaren voor de verdieping op een onderwerp. Regelmatig zijn er ook overleggen met wethouders en met andere adviescommissies.

Hoe geven wij advies?

Wij hebben als adviescommissie kennis van de onderwerpen waarover we adviseren. Dat heeft te maken met onze achtergrond. Verder lezen wij veel collegestukken, bezoeken we congressen en volgen trainingen. 

Soms vraagt het college de commissie om advies over een bepaalde onderwerpen. Soms geeft de commissie ongevraagd advies, als zij dat nuttig vindt. Deze adviezen worden meestal per brief gegeven en zijn altijd gericht aan het college. Het college geeft dan ook per brief een reactie. Als een advies overgenomen wordt, volgt de commissie met veel aandacht de uitvoering. 

Onze leden

De Seniorenraad bestaat uit maximaal 8 leden en een voorzitter. Zowel de leden als de voorzitter worden door het college benoemd en zijn (ervarings)deskundig op vele terreinen. De raad wordt bij werkzaamheden ambtelijk ondersteund door 1 medewerker van de gemeente. 

Onze leden