Advies over Seniorenbeleid

De Seniorenraad merkt op dat ouderen landelijk steeds meer aandacht krijgen en wil bijdragen aan beleid dat gericht is op het bevorderen van een zo lang mogelijk zelfstandig, gezond en actief leven voor senioren. Ze geloven dat een proactief seniorenbeleid vanuit de gemeente kan helpen om de volledige participatie van senioren in de samenleving te stimuleren. Daarom hebben zij een aantal adviespunten voor het college, hieronder een selectie daaruit:

  • Stimuleer het voeren van een brede maatschappelijke discussie over seniorenbeleid, met betrokkenheid van diverse partijen zoals burgers van alle leeftijden, ouderenorganisaties en onderwijsinstellingen.
  • Ondersteun initiatieven om mantelzorg op te nemen in verschillende cao's en pleit voor uitbreiding van respijtzorg.
  • Onderzoek mogelijkheden om technologie voor thuiswonende senioren beter te benutten voor vergroting van veiligheid, zelfredzaamheid en efficiĆ«ntie in zorg.
  • Inventariseer vragen, behoeften en knelpunten van senioren voor de Wmo om de effectiviteit van Wmo-maatregelen te vergroten.
  • Integreer seniorenbeleid in alle beleidsmaatregelen, inclusief Wmo-uitvoering, regionaal zorgakkoord, woonzorgvisie, mobiliteit en armoedebestrijding, leg verbindingen tussen verschillende beleidsterreinen.

Adviesbrief Seniorenraad

Antwoordbrief van het college