Advies over Woonagenda

Aan de Seniorenraad is gevraagd een advies te schrijven over de Nijmeegse Woonagenda 2024-2029.
De adviescommissie wil meer aandacht voor doorstroming van senioren en vinden het belangrijk dat de Woonagenda aansluit bij de nog te vormen Woonzorgvisie.

Een samenvatting van een aantal adviespunten:

  • Geef meer aandacht voor doorstroming van senioren.
  • CreĆ«er een passend en inclusief woonbeleid voor ouderen door: een woningbouwprogramma met passend aanbod voor ouderen, kwaliteit van openbare ruimtes in nieuwbouwprojecten, aandacht voor hittestress bij woningen en klimaatadaptatie en dit in samenwerking met ouderen.

Adviesbrief van de Seniorenraad.
Antwoord van het college.