Adviezen

De Seniorenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen. Wij adviseren om een beleid te maken dat ervoor zorgt dat ouderen zo lang mogelijk mee kunnen doen in de samenleving. Hieronder leest u onze adviezen.