Advies over Ombudsfunctie

Bij het voorstel over Ombudsfunctie sociaal domein heeft de Seniorenraad de volgende adviezen:

  • Gebruik niet het woord ombudsfunctie
  • Alle zorgaanbieders waarmee de gemeente een contract heeft moeten terecht kunnen bij de beroepsinstantie
  • Neem in de regels van de ombudsfunctie op dat eerste de normale klachtenprocedure met de zorgaanbieder moet zijn doorlopen

Lees het complete advies in de bijlage.

Brief Seniorenraad advies Ombudsfunctie sociaal domein
Reactie van het college