Dit zijn wij

Samenstelling commissie

De Seniorenraad bestaat uit maximaal 8 leden en een voorzitter. Zowel de leden als de voorzitter worden door het college benoemd en zijn (ervarings)deskundig op vele terreinen. De raad wordt bij werkzaamheden ambtelijk ondersteund door 2 medewerkers van de gemeente.