Marianne de Bruijn

Tijdens mijn werkzame leven heb ik gedurende 37 jaar bij verschillende welzijnsinstellingen gewerkt. Voor kinderen en gezinnen heb ik mij in het bijzonder ingezet. Daarnaast was ik sinds 1993 jaar docent en vertrouwenspersoon aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen waar ik met plezier heb gewerkt tot aan mijn pensionering. 
Nu wil ik graag bijdragen aan het Welzijn van senioren als voorzitter van de Seniorenraad.