Visie van de Seniorenraad op ouderen en ouderdom

Elke oudere heeft recht op een menswaardig bestaan en is in staat om - naar eigen kracht - de controle te houden over zijn of haar leven. En helemaal en uit zichzelf aan de samenleving mee te doen en voor zichzelf te zorgen.

Ouderen kunnen mogelijk goed meedoen in de maatschappij, waar de samenleving zich bewust van moet zijn. Bijvoorbeeld als zij al met pensioen zijn. Ouderen die bijdragen aan de samenleving als bijvoorbeeld werkende, vrijwilliger, mantelzorger, bestuurder, adviseur en coach zijn onmisbaar en waardevol en worden ook zo gezien. Ouderen hebben meer levenswijsheid en ervaring, meer tijd, rust en ruimte. 

Wij vinden dat ouderen en ouderdom niet meer negatief in beeld moeten komen. Ouder worden hoort bij de mens,  met alle lusten en lasten die daarbij horen. Achteruit gaan in geestelijke en lichamelijke gezondheid hoort bij het ouder worden.

Het richten op een toekomst die nog jaren duurt kan beter. Kijk naar wat nog wel kan en mogelijk is. Heb niet alleen aandacht voor het lichamelijke, mentale en sociale onderdeel, maar ook op de zin van het leven met mogelijke beperkingen. Er is sprake van krachtig ouder worden, als je op tijd herkent dat lijf en geest veranderen.

Ouderen zijn voorbereid op de levensfase ’Goed Oud Worden’. Denk aan gezondheid, financiën, wonen, mobiliteit, sociaal netwerk, inspiratie, zingeving én levenseinde. Soms worden zij ondersteund door professionals. 

De oudere, de rest van de samenleving en de (gemeentelijke) overheid hebben de verantwoordelijkheid om samen voorwaarden te maken die nodig zijn om de gewenste situatie te halen. Hiervoor is een gemeentelijk ouderenbeleid nodig.

Daarnaast is de oudere verantwoordelijk voor het betrokken blijven bij de maatschappij die zich steeds sneller ontwikkelt. Zo blijven zij verbonden met jongeren en volwassenen. De oudere staat midden in de samenleving en kan helemaal meedoen. Er is geen onderscheid, maar een samenwerking tussen verschillende mensen en generaties.

De Seniorenraad toetst het (ouderen)beleid van het college op alle deelterreinen aan deze visie en baseert haar advies hierop.