Wim Reijnen

Ik ben lange tijd werkzaam geweest als biochemisch, moleculairbiologisch en genetisch researchanalist aan de Rijksuniversiteit Leiden en de Radboud Universiteit. Ik heb me vervolgens toegelegd op het ontwerpen, programmeren en bouwen van databases en websites. Mijn maatschappelijke betrokkenheid komt tot uiting in mijn voorzitterschap van Huurdersorganisatie De Gemeenschap en ik ben betrokken bij Pondok, een ontmoetingsplek voor Indische en Molukse ouderen van de eerste generatie.

Ik ga me in de Seniorenraad vooral bezighouden met de portefeuilles Inkomen en Armoede.