Advies over Beleidsplan Schuldhulpverlening 2023-2026

Het beleidsplan Schuldhulpverlening is voor de Seniorenraad geen aanleiding voor zwaarwegende adviezen. Wel zijn er twee aanbevelingen die zij met het college willen delen over:

  • Laaggeletterdheid: houdt rekening met mensen die niet goed met digitale middelen om kunnen gaan
  • Het project Moneyways mag volgens de Seniorenraad breder ingezet worden; ook voor havo/vwo, niet alleen mbo en vmbo

Adviesbrief Seniorenraad
Antwoordbrief van het college