Advies over de Sport- en Beweegnota 2021-2024

In dit advies geeft de Seniorenraad onder andere aan dat buurtsportcoaches meer moeten doen aan de wensen van senioren. De wensen zijn: 

  • Stel sportverenigingen op de hoogte van wensen van senioren
  • Geef iedere senior een beweegadviesgesprek
  • Stimuleer denksporten 

Lees het complete advies in de bijlage.

Brief adviescommissie Seniorenraad - Sport- en beweegnota
Reactie van het college