2021 Advies inzake Beleidsregels Wmo en Jeugdhulp 2022

De Seniorenraad geeft enkele adviezen om de beleidsregels Wmo en Jeugdhulp duidelijker en vollediger te maken.

Gevraagd advies beleidsregels Wmo en Jeugdhulp
Reactie van het college