Advies Gezondheidsagenda 2021-2024

Met de Gezondheidsagenda 2021-2024 ‘Samenwerken aan gezondheid’ stelt het college voor de gezondheidsagenda te vernieuwen aan de hand van de 7 speerpunten:

  1. Gezond en veilig opgroeien
  2. Gezond gedrag
  3. Mentale gezondheid
  4. Gezond ouder worden
  5. Gezond met een beperkt budget
  6. Gezond werkgeverschap
  7. Gezonde leefomgeving

Daarmee geven ze richting aan de uitvoering van het gezondheidsbeleid. 

De Seniorenraad adviseert onder andere te bekijken welke punten voorrang krijgen en welke niet en een planning daaraan te hangen. En de resultaten te volgen met een systeem. De doelgroep ouderen moet daarin worden meegenomen. Er worden in totaal 17 adviezen gegeven, die u hieronder kunt lezen. 

Brief Seniorenraad (16 februari 2021)
Reactie van het college