Advies over Bewegen, Ontmoeten, Sporten en Spelen (BOSS)

Over het uitvoeringskader Uitvoeringskader BOSS 2023- 2033 Bewegen Ontmoeten Spelen Sporten heeft de Seniorenraad in het kort de volgende adviezen gegeven:

  • Stevige uitwerking van Ontmoeten binnen BOSS, inclusief onderzoek naar specifieke behoeften van senioren en het creëren van voorzieningen voor ouderen, vergelijkbaar met Jongerenontmoetingsplekken.
  • Verdere uitwerking van inclusiviteit in de openbare ruimte, met duidelijke doelstellingen voor senioren en zeer kwetsbare groepen in de pilots.
  • Neem specifieke overwegingen met betrekking tot ouderen in alle aspecten van het plan of project mee in huidige uitvoeringsplannen, met actieve betrokkenheid van senioren.
  • Verwerk punten uit het Handboek voor toegankelijkheid openbare ruimte in dit uitvoeringskader om uitdagende routes en plekken te creëren.
  • Directe en snelle aanpak van bekende acute problemen zoals verlichting, toiletten, handhaving en toegankelijkheid.
  • Reserveren van voldoende budget vanaf het begin van het proces.

Adviesbrief Seniorenraad

Antwoordbrief van het college