Gevraagd advies - Evaluatie Toegankelijkheid Openbare Ruimte

De Seniorenraad is betrokken bij de gesprekken over de toegankelijkheid van de openbare ruimte en maakt deel uit van een werkgroep van ervaringsdeskundigen. In de ‘Evaluatie van de toegankelijkheid openbare ruimte 2019-2021’ zijn uitgangspunten beschreven voor het beleid in de toekomst. Met dit advies laat de Seniorenraad aan het college weten wat haar ideeën over dit nieuw te ontwikkelingen beleid zijn.

Advies Evaluatie en Toegankelijkheid
Reactie van het college